Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Warsztaty z Rysunku Odręcznego!!!

Zapraszamy na warsztaty z rysunku odręcznego. Zajęcia skierowane są przede wszystkim do uczniów klas maturalnych, którzy zainteresowani są studiami na kierunku architektura krajobrazu. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w soboty to jest 20 i 27 lutego oraz 5 marca w godzinach 12.00 do 15.00 w sali ST1 na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa przy ul.Słowackiego 17 w Szczecinie.
Warsztaty są bezpłatne.
Bliższe informacje w pliku.

Podsumowanie XVII Forum Architektury Krajobrazu

W dniach 9-10 października w Świnoujściu odbyło się XVII Forum Architektury Krajobrazu, zorganizowane przez Katedrę Projektowania Krajobrazu Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Forum Architektury Krajobrazu to wydarzenie organizowane corocznie przez inny ośrodek akademicki kształcący studentów na kierunku architektura krajobrazu.  Umożliwia spotkanie środowiska naukowego, specjalistów w dyscyplinie architektura krajobrazu oraz dyscyplin pokrewnych, jest sposobnością do wymiany wiedzy i doświadczeń,  a także wskazania przyszłych kierunków rozwoju nauki oraz sposobów kształcenia studentów kierunku architektura krajobrazu.
Dzięki doniosłej roli dla rozwoju architektury krajobrazu w Polsce, Forum posiada prestiżowe znaczenie i uznaną rangę w środowiskach akademickich oraz pozauczelnianych. Tegoroczna konferencja naukowa odbyła się pod tytułem Waloryzacja krajobrazu - kiedy krajobraz staje się atrakcyjny? 
Prelegenci, reprezentujący niemal wszystkie uczelnie wyższe, w których kształci się architektów krajobrazu, wystąpili z referatami szeroko omawiającymi zagadnienie oceny krajobrazu, prezentując nowatorskie metody badań, przedstawiając interesujące wyniki badań i istotne dla nauki i praktyki wnioski.
W tegorocznej konferencji naukowej i imprezach towarzyszących wzięło udział ponad 80 osób. W sesjach naukowych wystąpili również prelegenci z zagranicy m.in. z Berlina i Lwowa. Wybór tematów zaprezentowanych podczas konferencji naukowej oraz poziom merytoryczny referatów oceniono bardzo wysoko. Podkreślano rolę i znaczenie oceny atrakcyjności krajobrazu (w różnych aspektach) dla skutecznej jego ochrony i przyszłej kreacji. Zaprezentowano wiele możliwych metod i narzędzi dla przeprowadzenia wnikliwych analiz i oceny krajobrazu. Wygłoszone referaty, oraz te, których nie udało się zaprezentować podczas konferencji, zostaną opublikowane w formie zbiorczej monografii czasopisma naukowego Przestrzeń i FORMA wydawanego pod patronatem Polskiej Akademii Nauk oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
Szczególnym wydarzeniem podczas tegorocznego Forum było uczczenie jubileuszu prof. dr. hab. inż. arch. Adama Marii Szymskiego, docenionego architekta, inicjatora utworzenia kierunku architektura krajobrazu w Szczecinie, oraz wieloletniego kierownika Katedry Projektowania Krajobrazu ZUT w Szczecinie (wcześniej Akademii Rolniczej w Szczecinie).
Wśród wydarzeń towarzyszących warto wymienić również wernisaż artystki dr hab. Ewy Miśkiewicz – Żebrowskiej, graficzki i malarki, prezentującej wystawę pt. Natura - Czas i Przestrzeń w Krajobrazie, wraz z wykładem wprowadzający. Ponadto w foyer konferencyjnym można było obejrzeć dwie wystawy prac studentów architektury krajobrazu. Była to wystawa najlepszych prac dyplomowych – inżynierskich i magisterskich - nagrodzonych przez Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu, oraz wystawa prac projektowych pod wspólnym tytułem Założenie w krajobrazie otwartym, wykonanych przez studentów architektury krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. Wojciecha Kosińskiego.
Drugiego dnia konferencji miała miejsce również sesja plenerowa po Świnoujściu. Zwiedzanie miasta poprowadziła Zastępca Prezydenta Świnoujścia, Pani Prezydent  Barbara Michalska wraz pracownikami Urzędu Miasta Świnoujście. Atrakcją była przejażdżka kolejką po ulicach Świnoujścia, co umożliwiło zobaczenie licznych najnowszych realizacji i najciekawszych inwestycji miasta. Uczestnicy objazdu obejrzeli między innymi nową promenadę świnoujską, oddany po modernizacji amfiteatr im. Marka Grechuty z nowatorskim projektem zadaszenia, Park Chopina, Park Zdrojowy, Plac Wolności i wiele innych.

Kolejne, już XVIII Forum odbędzie się w przyszłym roku w Białymstoku, na które w imieniu organizatorów oraz pracowników Politechniki Białostockiej, serdecznie zapraszam.
Dr inż. Aleksandra Pilarczyk
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
XVII Forum Architektury Krajobrazu w Świnoujściu

 1 - Sesja plenerowa po Świnoujściu - amfiteatr im. Marka Grechuty
2 - Sesja plenerowa po Świnoujściu - kolejka, którą przemieszczali się po ulicach Świnoujścia uczestnicy konferencji
3 - Sesja plenerowa po Świnoujściu – fragment najnowszej realizacji Plac Wolności w Świnoujściu
4 - Sesja plenerowa po Świnoujściu – fragment najnowszej realizacji Plac Wolności w Świnoujściu
4a - Sesja plenerowa po Świnoujściu – fragment najnowszej realizacji Plac Wolności w Świnoujściu
5 - XVII Forum Architektury Krajobrazu – sesja naukowa
6 - Otwarcie wystawy pt. Natura - Czas i Przestrzeń w Krajobrazie artystki dr hab. Ewy Miśkiewicz – Żebrowskiej