Spis publikacji


Journal of Environmental Psychology Magdalena Czałczyńska-Podolska The impact of playground spatial features on children's play and activity forms: An evoluation of contemporary playgrounds' play and soobrazekcial value. Journal of Environmental Psychology, Volume 38C, str., 132-142 (wykaz A, ISSN 0272-4944 - 40 pkt., ) 2014
Czasopismo techniczne -PK Kraków Magdalena Rzeszotarska – Pałka Zabytkowe zespoły pałacowo i dworsko – parkowe na terenie Pomorza Zachodniego. Stan zachowania i ich ochrona, XX konferencja naukowa pt: „Współczesna ranga ogrodów zabytkowych”

Kультурні аспекти міста,  nr 24 Wydawnictwo Dimpromisto , Kijów 2013,

Oksana Bielecka -Łańczak, Adam M. Szymski

Monografia  pt. „Досвід і перспективи розвитку міст України" ( Doświadczenia i perspektywy rozwoju miast Ukrainy ), 172 s.  rozdział "Місто в пастці часу" (Miasto w pułapce czasu)  red. J.M.Pałecha 2013; 126-134( w języku ukraińskim)

Wydawca Katedra Sztuki Krajobrazu, WOiAK, SGGW, Warszawa 2013

Marta Kościńska, Oksana Bielecka-Łańczak, Szymski Adam Maria

Monografia  pt.Ogród za oknem ogród kobiety, Sztuka ogrodu.Sztuka krajobrazu. Temat : Męskie i kobiece projektowanie przestrzeni ogrodów przydomowych na przykładach projektów dyplomowych studentów kierunku architektura krajobrazu 1[5] 2012, str 35-45

Studia KPZK, Polska Akademia Nauk

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju . Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównowazony. ISSN:

0079-3493

Eliza Sochacka -Sutkowska

Analiza spójności i efektywności działań na przykładzie rewitalizacji Niebuszewa-Bolinka w Szczecinie., 2013 Warszawa, nr 152/2013, s 413-425

Czasopismo techniczne -PK Kraków Magdalena Rzeszotarska-Pałka Tradycja winnych sadów na terenie Pomorza Zachodniego.8-A/2012 Zeszyt 30 rok 1999,  Czasopismo Techniczne, PK Kraków, 2012, str 1245-152 ( nie uwzględniono w rozliczeniu za 2012)
Czasopismo techniczne -PK Kraków Magdalena Rzeszotarska-Pałka Szczecińskie przedogródki z przełomu XIX i XX wieku.Historyczne i współczesne ogrody w krajobrazie miasta .6-A/2012 Zeszyt 19 rok109,  Czasopismo Techniczne, PK Kraków, 2012, str 127-1339 ( nie uwzględniono w rozliczeniu za 2012)
Czasopismo techniczne -PK Kraków Hubert Romanowski Uwagi o architekturze ogrodów działkowych. Historyczne i współczesne ogrody w krajobrazie miasta .6-A/2012 Zeszyt 19 rok109,  Czasopismo Techniczne, PK Kraków, 2012, str 127-133( nie uwzględniono w rozliczeniu za 2012)
 Udział w międzynarodowym Konkursie fotograficznym " Jesienne obrazy 2013 r" Ewa Miskiewicz-Żebrowska Publikacja dzieł w katalogu wystawy wraz notą biograficzną.Organizator Politechnika Koszalińska i Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Politechniki Koszalińskiej, Teatr Bałtycki w Koszalinie, 2012
Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej poplenerowej "Kreatywna urbanistyka" Ewa Miskiewicz-Żebrowska Osobliwości natury w sztukach pieknych, miejsce: Uniwersytet Narodowy Politechniki Lwowskiej, Instytut Architektury we Lwowie, data prezentacji: 25.5.2013 r.
Międzynarodowe Tragi Szczecińskie Katedra Projektowania Krajobrazu Magdalena Rzeszotarska-Pałka MIASTO OGRÓD -zielony design. 19-21.04.2013, 15 Targi Roślin i Architektury Krajobrazu, MTS Szczecin. Wygłoszenie referatu oraz prowadzenie obrad Konferencji
Współorganizator konferencji z cyklu Woda i zieleń w mieście " Kropla drązy skałę - metamorfoza zieleni poprzez wodę", Magdalena Rzeszotarska-Pałka, Konferencja Woda i zieleń w mieście - " Kropla drązy skałe - metamorfoza zieleni poprzez wodę"-  19. 04 2013, MTS Szczecin

Organizacja wystawy prac studenckich  w ramach konkursu przy współpracy z Dyrekcja szkoły Podstawowej ( dawna Sp. 21 W Szczecinie)

Magdalena Czałczyńska-Podolska Konkurs oraz wystawa prac pn Koncepcja zagospodarowania terenu przy Publicznej Szkole Podstwowej na Głębokiem przy ul. Jaworowej w Szczecinie, 2013

Referat wygłoszony na XVI Forum  Architektury Krajobrazu pt.: Krajobraz przyszłości

Eliza Sochacka-Sutkowska Społeczno-ekonomiczne skutki gospodarowania krajobrazem miejskim w ujęciu zintegrowanego planowania rozwoju miast.   19 wrzesnia 2013 , miejsce  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki,  Olsztyn
Referat wygłoszony na XVI Forum  Architektury Krajobrazu pt.: Krajobraz przyszłości Oksana Bielecka-Łańczak, Sylwia Dębczak

OSIEDLE PATRONACKIE „HELLERAU"

MIASTO-OGRÓD ─ WCZORAJ I DZIŚ data prezentacji 18 wrzesnia 2013 , miejsce  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki Olsztyn

Referat wygłoszony na XVI Forum  Architektury Krajobrazu pt.: Kraj-obraz przyszłości Marta Kościńska Problem gospodarowania krajobrazem miejskim - przestrzeń półpubliczna osiedli mieszkaniowych wybudowanych w II połowie XX wieku na przykładach osiedli w Szczecinie. , data prezentacji 18 wrzesnia 2013 , miejsce  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Referat wygłoszony na Konferencji XV Lecia GP i X Lecie GP" Dokąd zmierzasz gospodarko przestrzenna?

-czyli o historii, perspektywach i problemach gospodarki przestrzenne"

Eliza Sochacka-Sutkowska Specyfika kierunku gospodarka przestrzenna na wydziale o profilu przyrodniczym na przykładzie doswiadczeń studentów WKŚiR ZUT w Szczecinie Data prezentacji 11 kwietnia 2013 rok, Warszawa. Warszawa Kampus Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przy ul. Nowoursynowskiej 166
Przewodnictwo w obradach oraz referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji naukowej z cyklu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej WSPÓŁCZESNA RANGA OGRODÓW ZABYTKOWYCH ( określanie wartości dzieł ogrodowych i ich ochrona) Magdalena Rzeszotarska-Pałka Zabytkowe zespoły pałacowo i dworsko-parkowe na terenie Pomorza Zachodniego- stan zachowania i ich ochrona. . Data prezentacji 15 listopada 2013 rok, Kraków. Politechnika Krakowska, I przewodnictwo w obradach niniejszej konferencji 16 listopada 2013
Referat wygłoszony na Konferencji Naukowej Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania miejskimi obszarami funkcjonalnymi. Eliza Sochacka-Sutkowska Interesariusze procesu rewitalizacji obszarów miejskich a społeczna odpowiedzialność. data prezentacji: 19 kwietnia  2013, Miejsce Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz 18-19.04.2013
Referat wygłoszony na  Międzynarodowej konferencji pt.: "Creative urbanizm " ( Kreatywna Urbanistyka) Oksana Bielecka-Łańczak, A.M. Szymski Redevelopment of Urban space of the transborder cities on the case of Szczecin.( Reurbanizacja przestrzeni miast transgranicznych na przykładzie Szczecina) . Data prezentacji: 24 maja 2013 r. , Lwów- Politechnika Lwowska/ streszczenie artykułu zawarte w wydaniu w którym zebrano tezy i strzeszczenia konferencji - wyd. Lwowska Politechnika, 2013 r. s. 163-164. ISBN 978-617-607-445-8
Udział w ogólnopolskim konkursie fotograficznym "Jesienne obrazy 2013" Hubert Romanowski Organizator konkursu wydawnictwo Galaktyka i dCamera.pl. Data udziału15 listopad 2013 r
Wystawa indywidualna malarstwa i grafiki Ewa Miśkiewicz-Żebrowska Multimedialne Centrum Kultury e Eureka w Świeszynie, data wystawy 21 luty 2013, miejsce:Sala GOK w Świeszynie
Ogólnopolska wystawa indywidualna malarstwa i grafiki towarzysząca 47 Międzynarodowemu Festiwalowi Pianistyki Polskiej Ewa Miśkiewicz-Żebrowska Wystawa prac malarskich i graficznych, miejsce Polska Filharmonia Sinfonia Baltica w Słupsku, data wystawy: wrzesień 2013
Wystawa zbiorowa interdyscyplinarna Ewa Miśkiewicz-Żebrowska Wystawa prac malarskich i graficznych pn " Wspomnienia jako uczestnik atakże kurator wystawy, styczeń 2013, Muzeum w Koszalinie
Wystawa indywidualna  autorska Ewa Miśkiewicz-Żebrowska 6xSztuka - II edycja : miejsce: Bałtycka Galeria  Sztuki CK 105 w Koszalinie, data wystawy: lipiec 2013
Miedzynarodowa wystawa - udział i publikacja dzieła i biografii w katalogu Ewa Miśkiewicz-Żebrowska Wystawa pn.: AMBASADOROWIE SZTUKI , miejsce: Galeria Sztuki Okregu Warszawskiego ZPAP w Warszawie, pazdziernik 2013
Międzynarodowa wystawa zbiorowa Ewa Miśkiewicz-Żebrowska XVI Miedzynarodowy Plener Malarski - Osieki 2013 pn." Czas i miejsce dla sztuki"- komisarz artystyczno-organizacyjny, uczestnik pleneru i wystaw towarzyszących przedsięwzięciu, miejsce: Osieki, data: lipiec 2013 r.
Wystawa zbiorowa interdyscyplinarna Hubert Romanowski Wystawa pn.: Kiermasz Świateczny, data grudzień 2013, miejsce Galeria Kierat ZPAP Szczecin
SARP O/Wrocław www.wroclaw.sarp.org.pl Magdalena Czałczyńska-Podolska Praca projektowa przygotowana na konkurs organizowany przez SARP Wrocław w ramach projektu AKUPUNKTURA MIASTA-konkurs ideowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Piłsudskiego we Wrocławiu,
SARP O/Wrocław www.wroclaw.sarp.org.pl Marta Kościńska Praca projektowa przygotowana na konkurs organizowany przez SARP Wrocław w ramach projektu AKUPUNKTURA MIASTA-konkurs ideowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Piłsudskiego we Wrocławiu,
SARP O/Wrocław www.wroclaw.sarp.org.pl Magdalena Rzeszotarska-Pałka praca projektowa przygotowana na konkurs organizowany przez SARP Wrocław w ramach projektu AKUPUNKTURA MIASTA-konkurs ideowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Piłsudskiego we Wrocławiu,
Współorganizator (wspólnie z Architektem Miasta Szczecin) oraz członek komisji konkursowej Magdalena Rzeszotarska-Pałka, Jarosław Bondar Konkurs studialny na opracowanie koncepcji przedstawiających propozycje i wytyczne stworzenia atrakcyjnej kompozycji przestrzennej w obszarze pasa drogowego ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego i Św. Ducha - grudzień 2013 r. Wystawa prac w Galerii Prezydenckiej Urzędu Miasta Szczecin.
Współorganizator ( wspólnie z Radą Osiedla Krzekowo-Bezrzecze) oraz członek komisji konkursowej Magdalena Rzeszotarska-Pałka Projekt zagospodarowania pasa drogowego – skweru im. Generała Sosabowskiego w Szczecinie. Uroczyste wręczenie statuetki "Krzekowianka" 11 grudnia 2013 rok. Siedziba Rady Osiedla ul. Żołnierska 56, Szczecin
Ogólnopolska Konferencja Naukowa IX Forum Architektury Krajobrazu dr inż. Paweł Nowak „Zagospodarowanie doliny rzecznej w mieście – na przykładzie Goleniowa.” Ogólnopolska Konferencja Naukowa IX Forum Architektury Krajobrazu: Woda w krajobrazie; Szczecin, 21-23 wrzesień 2006 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa IX Forum Architektury Krajobrazu dr inż. Paweł Nowak „Element wodny architektury w krajobrazie miejskim na przykładzie Portland (USA)”
„Międzynarodowy Kongres Polskich Architektów Krajobrazu” Kraków, w dniach 20-22 września 2007r.  dr inż. Paweł Nowak „Czynniki rozwojowe nadmorskich miejscowości wypoczynkowych”, Czasopismo Techniczne Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, zeszyt 10/2007
XI Forum Architektury Krajobrazu w Poznaniu, w dniach 11-13 września 2008 dr inż. Paweł Nowak „Rozwój Rekreacji a Ochrona i Kształtowanie Krajobrazu”
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Paweł Nowak „Turystyka a Ochrona Środowiska” Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Nauka Przyroda Technologie 2009 Tom 3 Zeszyt I
Westival – Sztuka Architektury. Szczecin 2008 dr inż. Paweł Nowak „Szczecin w Kwiatach” Referat wygłoszono na konferencji „Westival – Sztuka Architektury” organizowanej w Szczecinie, w dniach 07.11.2008 – 06.12.2008 przez Stowarzyszenie Architektów Polskich.
I międzynarodowej konferencji naukowej „Współczesne krajobrazy wiejskie” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, w dniach 8-10 września 2011 r. dr inż. Paweł Nowak Krajobraz wsi nadwodnej, jako element marketingowy, na przykładzie wsi Stepnica” Opublikowano w: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi „Contemporary Rural Landscapes” 2011
XVII Forum Architektury Krajobrazu w Świnoujściu 2014 dr inż. Paweł Nowak "Modelowanie krajobrazu centrum dzielnicy Szczecin Dąbie"
"Współczesne zagrożenia ogrodów zabytkowych" Kraków 2014 dr inż. Paweł Nowak "Parki dworskie w turystyce ogrodowej", Międzynarodowa XXI konferencja naukowa z cyklu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej. Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej.