Kontakt

KATEDRA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
ul. Juliusza Słowackiego 17 , 71-434 Szczecin

Sekretariat:
mgr Oksana Bielecka-Łańczak
tel. 91 449 62 11
e-mail: kpk@zut.edu.pl 

Kierownik:
dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka
tel. 91 4496219